++ © MKT ++ 
 REV
◆ 厚さ設定(平面オブジェクト) ◆
NEXT 


 
 back 
平面オブジェクトの設定
裏面拡縮率 (裏面拡縮率)
  • 平面オブジェクト 裏面の拡縮率。
 
裏面位置 (裏面位置)
  • 裏面の横・高さ位置。


 REV BACK NEXT 
 ++ © MKT ++